Phụ tùng Cơ giới 247.

Soosan – SC S1716

Pic2557

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 58 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 29.7 m m
Bán kính làm việc 27.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 15 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ 7.1 m m
Tốc độ tời nâng 9.2 (thấp) / 16 (cao) m/phút m/phút