Phụ tùng Cơ giới 247.

Soosan – SC S324

Pic2542

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 8 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 11.8 m m
Bán kính làm việc 9.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 2.5 – 3.5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 4 đốt
Độ mở dầm đỡ 3.88 m m
Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút