Phụ tùng Cơ giới 247.

Soosan – SC S333

Pic2543

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 8.2 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 9.6 m m
Bán kính làm việc 7.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ 4.09 m m
Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút