Phụ tùng Cơ giới 247.

Soosan – SC S513

Pic2546

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 11 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 10.1 m m
Bán kính làm việc 8 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 5 – 11 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ 4 m m
Tốc độ tời nâng 10 m/phút m/phút