Phụ tùng Cơ giới 247.

Soosan – SC S736

Pic2548

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 17.4 m m
Bán kính làm việc 15.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.35 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút