Phụ tùng Cơ giới 247.

Bơm bê tông (bơm cố định)

Schwing – WP 750-18 X

Pic1885

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 3243 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4673 mm mm
Rộng 1676 mm mm
Cao 2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 2012
Công suất bánh đà 75 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh 4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 54 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Long Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1300 mm mm

Pic1885

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 3243 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4673 mm mm
Rộng 1676 mm mm
Cao 2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 2012
Công suất bánh đà 75 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh 4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 54 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Long Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1300 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – WP 750-15 X

Pic1884

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 3153 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4673 mm mm
Rộng 1676 mm mm
Cao 2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 2012
Công suất bánh đà 75 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh 4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 38 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Long Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1300 mm mm

Pic1884

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 3153 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4673 mm mm
Rộng 1676 mm mm
Cao 2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 2012
Công suất bánh đà 75 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh 4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 38 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Long Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1300 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – WP 301 X

Pic1881

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 3159 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4390 mm mm
Rộng 1680 mm mm
Cao 2100 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 1012
Công suất bánh đà 60 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 26 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Long Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1295 mm mm

Pic1881

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 3159 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4390 mm mm
Rộng 1680 mm mm
Cao 2100 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 1012
Công suất bánh đà 60 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 26 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Long Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1295 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – WP 1250 X

Pic1887

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 4173 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 300 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 87 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 5300 mm mm
Rộng 1930 mm mm
Cao 2210 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 1013C
Công suất bánh đà 112 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2300 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh 4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 73 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 65 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Long Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1372 mm mm

Pic1887

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 4173 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 300 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 87 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 5300 mm mm
Rộng 1930 mm mm
Cao 2210 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 1013C
Công suất bánh đà 112 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2300 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh 4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 73 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 65 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Long Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1372 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – WP 1000 X

Pic1886

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 3289 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4673 mm mm
Rộng 1676 mm mm
Cao 2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 2012C
Công suất bánh đà 99 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh 4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 54 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Long Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1300 mm mm

Pic1886

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 3289 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4673 mm mm
Rộng 1676 mm mm
Cao 2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 2012C
Công suất bánh đà 99 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh 4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 54 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Long Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1300 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – P 88

Pic1891

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 1225 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 150 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 46 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 3710 mm mm
Rộng 1610 mm mm
Cao 1700 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz F 2 L2011
Công suất bánh đà 23 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 19 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 35 Bar Bar
Đường kính ống bơm 75 mm mm
Kiểu van Van bi

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 600 Lít Lít
Chiều cao 1370 mm mm

Pic1891

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 1225 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 150 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 46 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 3710 mm mm
Rộng 1610 mm mm
Cao 1700 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz F 2 L2011
Công suất bánh đà 23 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 19 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 35 Bar Bar
Đường kính ống bơm 75 mm mm
Kiểu van Van bi

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 600 Lít Lít
Chiều cao 1370 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – P 305

Pic1894

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 1520 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 244 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 60 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 3785 mm mm
Rộng 1625 mm mm
Cao 1675 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz FL 3112011
Công suất bánh đà 36 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 23 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 43 Bar Bar
Đường kính ống bơm 100 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích Lít
Chiều cao 1117 mm mm

Pic1894

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 1520 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 244 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 60 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 3785 mm mm
Rộng 1625 mm mm
Cao 1675 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz FL 3112011
Công suất bánh đà 36 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 23 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 43 Bar Bar
Đường kính ống bơm 100 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích Lít
Chiều cao 1117 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – P 204

Pic1893

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 1315 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 244 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 60 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 3556 mm mm
Rộng 1625 mm mm
Cao 1549 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz F 2 L2011
Công suất bánh đà 22 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 15 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 43 Bar Bar
Đường kính ống bơm 100 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích Lít
Chiều cao 1041 mm mm

Pic1893

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 1315 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 244 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 60 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 3556 mm mm
Rộng 1625 mm mm
Cao 1549 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz F 2 L2011
Công suất bánh đà 22 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 15 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 43 Bar Bar
Đường kính ống bơm 100 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích Lít
Chiều cao 1041 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – P 103

Pic1892

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 1270 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 300 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 77 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 3556 mm mm
Rộng 1625 mm mm
Cao 1549 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz F 2 L2011
Công suất bánh đà 22 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 8 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 76 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích Lít
Chiều cao 1016 mm mm

Pic1892

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 1270 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 300 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 77 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 3556 mm mm
Rộng 1625 mm mm
Cao 1549 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz F 2 L2011
Công suất bánh đà 22 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 8 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 76 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích Lít
Chiều cao 1016 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – HBV 160

Pic1879

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 2180 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4220 mm mm
Rộng 1680 mm mm
Cao 1880 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu BF 4 L 2011
Công suất bánh đà 51 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2300 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh 4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 35 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 100 mm mm
Kiểu van ball

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích Lít
Chiều cao 1346 mm mm

Pic1879

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 2180 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4220 mm mm
Rộng 1680 mm mm
Cao 1880 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu BF 4 L 2011
Công suất bánh đà 51 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2300 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh 4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 35 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 100 mm mm
Kiểu van ball

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích Lít
Chiều cao 1346 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – BPA 8800

Pic1890

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang m
Khoảng cách bơm theo phương đứng m

Kích thước vận chuyển

Dài 8250 mm mm
Rộng 2460 mm mm
Cao 3210 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu
Công suất bánh đà 432 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2100 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 82.1 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 244 Bar Bar
Đường kính ống bơm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 600 Lít Lít
Chiều cao mm

Pic1890

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang m
Khoảng cách bơm theo phương đứng m

Kích thước vận chuyển

Dài 8250 mm mm
Rộng 2460 mm mm
Cao 3210 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu
Công suất bánh đà 432 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải 2100 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 82.1 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 244 Bar Bar
Đường kính ống bơm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 600 Lít Lít
Chiều cao mm
Đang cập nhật...

Schwing – BPA 500

Pic1883

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 2360 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4220 mm mm
Rộng 1680 mm mm
Cao 1930 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 2011
Công suất bánh đà 54 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 35 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1219 mm mm

Pic1883

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng 2360 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang 354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng 100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài 4220 mm mm
Rộng 1680 mm mm
Cao 1930 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu Deutz BF 4 M 2011
Công suất bánh đà 54 kW kW
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông) 35 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông) 76 Bar Bar
Đường kính ống bơm 125 mm mm
Kiểu van Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích 310 Lít Lít
Chiều cao 1219 mm mm
Đang cập nhật...
Trang 1 / 212