Phụ tùng Cơ giới 247.

Máy đầm 2 quả đầm kết hợp

XCMG – YZC7

Pic2435

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 3630 kg kg
Trọng lượng hoạt động 7160 kg kg
Tốc độ di chuyển 10.5 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 4545 mm mm
Rộng 1600 mm mm
Cao 2930 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 1450 mm mm
Đường kính 1040 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F4L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 51 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 48 Hz Hz
Lực rung 7.1 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2435

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 3630 kg kg
Trọng lượng hoạt động 7160 kg kg
Tốc độ di chuyển 10.5 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 4545 mm mm
Rộng 1600 mm mm
Cao 2930 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 1450 mm mm
Đường kính 1040 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F4L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 51 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 48 Hz Hz
Lực rung 7.1 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – YZC12

Pic2437

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 6000 kg kg
Trọng lượng hoạt động 12000 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 5330 mm mm
Rộng 2300 mm mm
Cao 3170 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2130 mm mm
Đường kính 1250 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F6L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 80 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 45 Hz Hz
Lực rung 14 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2437

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 6000 kg kg
Trọng lượng hoạt động 12000 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 5330 mm mm
Rộng 2300 mm mm
Cao 3170 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2130 mm mm
Đường kính 1250 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F6L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 80 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 45 Hz Hz
Lực rung 14 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – YZC10

Pic2436

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 5000 kg kg
Trọng lượng hoạt động 10000 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 5330 mm mm
Rộng 1830 mm mm
Cao 3030 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 1680 mm mm
Đường kính 1220 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F6L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 80 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 48 Hz Hz
Lực rung 12 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2436

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 5000 kg kg
Trọng lượng hoạt động 10000 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 5330 mm mm
Rộng 1830 mm mm
Cao 3030 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 1680 mm mm
Đường kính 1220 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F6L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 80 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 48 Hz Hz
Lực rung 12 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – XP260

Pic2406

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 26000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 4910 mm mm
Rộng 2845 mm mm
Cao 3380 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2750 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG39A
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 115 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2000 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2406

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 26000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 4910 mm mm
Rộng 2845 mm mm
Cao 3380 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2750 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG39A
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 115 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2000 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – XD40

Pic2430

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 2000 kg kg
Trọng lượng hoạt động 4000 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 2700 mm mm
Rộng 1452 mm mm
Cao 2950 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 1300 mm mm
Đường kính 800 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F3L1011F
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 30 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2600 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 50 Hz Hz
Lực rung 150 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2430

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 2000 kg kg
Trọng lượng hoạt động 4000 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 2700 mm mm
Rộng 1452 mm mm
Cao 2950 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 1300 mm mm
Đường kính 800 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F3L1011F
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 30 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2600 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 50 Hz Hz
Lực rung 150 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – XD30

Pic2429

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 1200 kg kg
Trọng lượng hoạt động 2500 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 2450 mm mm
Rộng 1230 mm mm
Cao 2840 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 650 mm mm
Đường kính 1100 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F2L1011F
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 20 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2600 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 55 Hz Hz
Lực rung 110 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2429

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 1200 kg kg
Trọng lượng hoạt động 2500 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 2450 mm mm
Rộng 1230 mm mm
Cao 2840 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 650 mm mm
Đường kính 1100 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F2L1011F
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 20 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2600 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 55 Hz Hz
Lực rung 110 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – XD130

Pic2434

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 6600 kg kg
Trọng lượng hoạt động 13000 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 6000 mm mm
Rộng 2270 mm mm
Cao 3430 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2130 mm mm
Đường kính 1250 mm mm

Động cơ

Mã hiệu B3.9-C
Hãng sản xuất Cummins
Công suất bánh đà 97 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 45 Hz Hz
Lực rung 15 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2434

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 6600 kg kg
Trọng lượng hoạt động 13000 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 6000 mm mm
Rộng 2270 mm mm
Cao 3430 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2130 mm mm
Đường kính 1250 mm mm

Động cơ

Mã hiệu B3.9-C
Hãng sản xuất Cummins
Công suất bánh đà 97 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 45 Hz Hz
Lực rung 15 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – XD120

Pic2433

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 6200 kg kg
Trọng lượng hoạt động 12300 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 6000 mm mm
Rộng 2270 mm mm
Cao 3430 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2130 mm mm
Đường kính 1250 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F6L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 80 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 45 Hz Hz
Lực rung 14 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2433

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 6200 kg kg
Trọng lượng hoạt động 12300 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 6000 mm mm
Rộng 2270 mm mm
Cao 3430 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2130 mm mm
Đường kính 1250 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F6L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 80 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 45 Hz Hz
Lực rung 14 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – XD110

Pic2432

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 5500 kg kg
Trọng lượng hoạt động 10900 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 6000 mm mm
Rộng 2030 mm mm
Cao 3320 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 1900 mm mm
Đường kính 1250 mm mm

Động cơ

Mã hiệu B3.9-C
Hãng sản xuất Cummins
Công suất bánh đà 97 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 30 Hz Hz
Lực rung 13.3 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2432

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 5500 kg kg
Trọng lượng hoạt động 10900 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 6000 mm mm
Rộng 2030 mm mm
Cao 3320 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 1900 mm mm
Đường kính 1250 mm mm

Động cơ

Mã hiệu B3.9-C
Hãng sản xuất Cummins
Công suất bánh đà 97 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 30 Hz Hz
Lực rung 13.3 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – XD100

Pic2431

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 5200 kg kg
Trọng lượng hoạt động 10300 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 6000 mm mm
Rộng 2030 mm mm
Cao 3320 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 1900 mm mm
Đường kính 1250 mm mm

Động cơ

Mã hiệu B3.9-C
Hãng sản xuất Cummins
Công suất bánh đà 97 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 30 Hz Hz
Lực rung 12 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2431

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 5200 kg kg
Trọng lượng hoạt động 10300 kg kg
Tốc độ di chuyển 10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 6000 mm mm
Rộng 2030 mm mm
Cao 3320 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 1900 mm mm
Đường kính 1250 mm mm

Động cơ

Mã hiệu B3.9-C
Hãng sản xuất Cummins
Công suất bánh đà 97 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 30 Hz Hz
Lực rung 12 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – 3Y18/21

Pic2399

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 21000 kg kg
Tốc độ di chuyển 2.3/4.4/7.9 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 5150 mm mm
Rộng 2320 mm mm
Cao 3010 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2320 mm mm
Đường kính mm

Động cơ

Mã hiệu 4135Ak-2a
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 73.5 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng 420 mm mm

Pic2399

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 21000 kg kg
Tốc độ di chuyển 2.3/4.4/7.9 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 5150 mm mm
Rộng 2320 mm mm
Cao 3010 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2320 mm mm
Đường kính mm

Động cơ

Mã hiệu 4135Ak-2a
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 73.5 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng 420 mm mm
Đang cập nhật...

XCMG – 3Y12/15A

Pic2398

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 15000 kg kg
Tốc độ di chuyển 2/4/7 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 4910 mm mm
Rộng 2120 mm mm
Cao 2800 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2120 mm mm
Đường kính mm

Động cơ

Mã hiệu 4135K-2b
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 59 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng 320 mm mm

Pic2398

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 15000 kg kg
Tốc độ di chuyển 2/4/7 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài 4910 mm mm
Rộng 2120 mm mm
Cao 2800 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2120 mm mm
Đường kính mm

Động cơ

Mã hiệu 4135K-2b
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 59 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng 320 mm mm
Đang cập nhật...
Trang 1 / 712345...Last »