Phụ tùng Cơ giới 247.

Máy đầm asphalt bánh lốp

XCMG – YL20C

Pic2411

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 20000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5090 mm mm
Rộng 2350 mm mm
Cao 3240 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2250 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu 4135AK-4b
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 73.5 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2411

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 20000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5090 mm mm
Rộng 2350 mm mm
Cao 3240 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2250 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu 4135AK-4b
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 73.5 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – YL16C

Pic2410

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 16000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 4760 mm mm
Rộng 2090 mm mm
Cao 3170 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2000 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu 4135K-2d
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 59 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2410

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 16000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 4760 mm mm
Rộng 2090 mm mm
Cao 3170 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2000 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu 4135K-2d
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 59 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – XP301

Pic2409

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 30000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5060 mm mm
Rộng 2845 mm mm
Cao 3380 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2750 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG39A
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 132 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2000 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2409

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 30000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5060 mm mm
Rộng 2845 mm mm
Cao 3380 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2750 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG39A
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 132 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2000 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – XP300

Pic2407

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 30000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5060 mm mm
Rộng 2845 mm mm
Cao 3380 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2750 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG39A
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 132 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2000 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2407

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 30000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5060 mm mm
Rộng 2845 mm mm
Cao 3380 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2750 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG39A
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 132 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2000 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

XCMG – XP261

Pic2408

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 26000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 4910 mm mm
Rộng 2845 mm mm
Cao 3380 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2750 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG39A
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 115 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2000 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic2408

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 26000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 4910 mm mm
Rộng 2845 mm mm
Cao 3380 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 2750 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG39A
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 115 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2000 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung Hz
Lực rung Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

Sakai – TW502

Pic1804

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 1990 kg kg
Trọng lượng hoạt động 3540 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 3100 mm mm
Rộng 1400 mm mm
Cao 2615 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 1300 mm mm
Đường kính 790 mm mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu D1503-T-K2A
Hãng sản xuất Kubota
Công suất bánh đà 26 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 55 Hz Hz
Lực rung 2.65 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic1804

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 1990 kg kg
Trọng lượng hoạt động 3540 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 3100 mm mm
Rộng 1400 mm mm
Cao 2615 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 1300 mm mm
Đường kính 790 mm mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu D1503-T-K2A
Hãng sản xuất Kubota
Công suất bánh đà 26 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 55 Hz Hz
Lực rung 2.65 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...

Sakai – GW750

Pic946

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 9355 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 4542 mm mm
Rộng 2198 mm mm
Cao 3037 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 1955 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu DD-4BG1T
Hãng sản xuất ISUZU
Công suất bánh đà 81 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 40 Hz Hz
Lực rung 5.8 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Pic946

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm kg
Trọng lượng hoạt động 9355 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 4542 mm mm
Rộng 2198 mm mm
Cao 3037 mm mm

Kích thước quả đầm trước

Chiều rộng 1955 mm mm
Đường kính mm

Kích thước quả đầm bánh lốp

Đường kính mm
Bề rộng mm

Động cơ

Mã hiệu DD-4BG1T
Hãng sản xuất ISUZU
Công suất bánh đà 81 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 40 Hz Hz
Lực rung 5.8 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm
Đang cập nhật...