Phụ tùng Cơ giới 247.

Máy đầm một quả đầm lăn nhẵn

XCMG – ZL40GH

Pic2447

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn 2.2 m3 m3
Chiều rộng gầu mm
Trọng lượng hoạt động 15000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài mm
Rộng mm
Cao mm
Khoảng sáng gầm máy mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất mm
Tầm vươn xa nhất mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG
Hãng sản xuất Shangchai
Công suất bánh đà 125 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2100 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất 700 N.m N.m
Số xi lanh 6
Đường kính xi lanh 114 mm mm
Hành trình pit tông 135 mm mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực
Lưu lượng Lit/phút
Áp suất làm việc của hệ thống 17.5 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 35 km/h km/h
Kiểu lốp 20.5-25

Pic2447

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn 2.2 m3 m3
Chiều rộng gầu mm
Trọng lượng hoạt động 15000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài mm
Rộng mm
Cao mm
Khoảng sáng gầm máy mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất mm
Tầm vươn xa nhất mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG
Hãng sản xuất Shangchai
Công suất bánh đà 125 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2100 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất 700 N.m N.m
Số xi lanh 6
Đường kính xi lanh 114 mm mm
Hành trình pit tông 135 mm mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực
Lưu lượng Lit/phút
Áp suất làm việc của hệ thống 17.5 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 35 km/h km/h
Kiểu lốp 20.5-25
Đang cập nhật...

XCMG – ZL40G

Pic2446

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn 2.4 m3 m3
Chiều rộng gầu 2750 mm mm
Trọng lượng hoạt động 15 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 7740 mm mm
Rộng 2750 mm mm
Cao 3425 mm mm
Khoảng sáng gầm máy mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất 2900 mm mm
Tầm vươn xa nhất 1040 mm mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG38A
Hãng sản xuất Shangchai
Công suất bánh đà 125 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2100 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực
Lưu lượng Lit/phút
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 35 km/h km/h
Kiểu lốp 20.5-25

Pic2446

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn 2.4 m3 m3
Chiều rộng gầu 2750 mm mm
Trọng lượng hoạt động 15 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 7740 mm mm
Rộng 2750 mm mm
Cao 3425 mm mm
Khoảng sáng gầm máy mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất 2900 mm mm
Tầm vươn xa nhất 1040 mm mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG38A
Hãng sản xuất Shangchai
Công suất bánh đà 125 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2100 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực
Lưu lượng Lit/phút
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 35 km/h km/h
Kiểu lốp 20.5-25
Đang cập nhật...

XCMG – ZL30G

Pic2445

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn 1.7 m3 m3
Chiều rộng gầu 2460 mm mm
Trọng lượng hoạt động 10500 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 6830 mm mm
Rộng 2460 mm mm
Cao 3170 mm mm
Khoảng sáng gầm máy mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất 2800 mm mm
Tầm vươn xa nhất 1030 mm mm

Động cơ

Mã hiệu YC1605G1640H
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 85 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực
Lưu lượng Lit/phút
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 35 km/h km/h
Kiểu lốp 17.5-25

Pic2445

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn 1.7 m3 m3
Chiều rộng gầu 2460 mm mm
Trọng lượng hoạt động 10500 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 6830 mm mm
Rộng 2460 mm mm
Cao 3170 mm mm
Khoảng sáng gầm máy mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất 2800 mm mm
Tầm vươn xa nhất 1030 mm mm

Động cơ

Mã hiệu YC1605G1640H
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 85 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực
Lưu lượng Lit/phút
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 35 km/h km/h
Kiểu lốp 17.5-25
Đang cập nhật...

XCMG – YZK12A

Pic2426

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 7750 kg kg
Trọng lượng hoạt động 12250 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5520 mm mm
Rộng 2540 mm mm
Cao 3010 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2134 mm mm
Đường kính 1735 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F6L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 80 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 29 Hz Hz
Lực rung 26 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 9 km/h km/h
Kiểu lốp

Pic2426

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 7750 kg kg
Trọng lượng hoạt động 12250 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5520 mm mm
Rộng 2540 mm mm
Cao 3010 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2134 mm mm
Đường kính 1735 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F6L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 80 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 29 Hz Hz
Lực rung 26 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 9 km/h km/h
Kiểu lốp
Đang cập nhật...

XCMG – YZK12

Pic2425

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 7700 kg kg
Trọng lượng hoạt động 12200 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5520 mm mm
Rộng 2540 mm mm
Cao 3010 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2134 mm mm
Đường kính 1735 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F6L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 80 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 29 Hz Hz
Lực rung 26 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 9 km/h km/h
Kiểu lốp

Pic2425

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 7700 kg kg
Trọng lượng hoạt động 12200 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5520 mm mm
Rộng 2540 mm mm
Cao 3010 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2134 mm mm
Đường kính 1735 mm mm

Động cơ

Mã hiệu F6L912
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 80 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2400 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 29 Hz Hz
Lực rung 26 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 9 km/h km/h
Kiểu lốp
Đang cập nhật...

XCMG – YZ20JC

Pic2402

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 9500 kg kg
Trọng lượng hoạt động 20000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5783 mm mm
Rộng 2410 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2179 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu D6114
Hãng sản xuất Shanghai
Công suất bánh đà 125 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 35 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng 120 mm mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 2.86/5.3/9.7 km/h km/h
Kiểu lốp

Pic2402

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 9500 kg kg
Trọng lượng hoạt động 20000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5783 mm mm
Rộng 2410 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2179 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu D6114
Hãng sản xuất Shanghai
Công suất bánh đà 125 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 35 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng 120 mm mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 2.86/5.3/9.7 km/h km/h
Kiểu lốp
Đang cập nhật...

XCMG – YZ18JG

Pic2428

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 9300 kg kg
Trọng lượng hoạt động 18000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5610 mm mm
Rộng 2370 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2178 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 1800 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 115 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 33 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 9.7 km/h km/h
Kiểu lốp

Pic2428

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 9300 kg kg
Trọng lượng hoạt động 18000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5610 mm mm
Rộng 2370 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2178 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu D6114ZG
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 1800 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 115 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 33 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 9.7 km/h km/h
Kiểu lốp
Đang cập nhật...

XCMG – YZ18JD

Pic2427

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 9300 kg kg
Trọng lượng hoạt động 18000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5610 mm mm
Rộng 2370 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2178 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu YC1608ZG7B
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 110 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 33 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 9.7 km/h km/h
Kiểu lốp

Pic2427

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 9300 kg kg
Trọng lượng hoạt động 18000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5610 mm mm
Rộng 2370 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2178 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu YC1608ZG7B
Hãng sản xuất
Công suất bánh đà 110 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 33 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 9.7 km/h km/h
Kiểu lốp
Đang cập nhật...

XCMG – YZ18JC

Pic2401

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 8700 kg kg
Trọng lượng hoạt động 18000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5720 mm mm
Rộng 2410 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2179 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu D6114
Hãng sản xuất Shanghai
Công suất bánh đà 115 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 33 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng 120 mm mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 2.86/5.3/9.7 km/h km/h
Kiểu lốp

Pic2401

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 8700 kg kg
Trọng lượng hoạt động 18000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5720 mm mm
Rộng 2410 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2179 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu D6114
Hãng sản xuất Shanghai
Công suất bánh đà 115 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 33 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng 120 mm mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 2.86/5.3/9.7 km/h km/h
Kiểu lốp
Đang cập nhật...

XCMG – YZ16JC

Pic2400

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 7700 kg kg
Trọng lượng hoạt động 16000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5720 mm mm
Rộng 2410 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2179 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu D6114
Hãng sản xuất Shanghai
Công suất bánh đà 115 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 30 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng 120 mm mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 2.86/5.3/9.7 km/h km/h
Kiểu lốp

Pic2400

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 7700 kg kg
Trọng lượng hoạt động 16000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5720 mm mm
Rộng 2410 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2179 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu D6114
Hãng sản xuất Shanghai
Công suất bánh đà 115 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 30 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng 120 mm mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 2.86/5.3/9.7 km/h km/h
Kiểu lốp
Đang cập nhật...

XCMG – YZ14JC

Pic2423

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 6700 kg kg
Trọng lượng hoạt động 14000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5545 mm mm
Rộng 2370 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2130 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 4135
Hãng sản xuất Shanghai
Công suất bánh đà 73.5 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 27.1 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 8.11 km/h km/h
Kiểu lốp

Pic2423

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 6700 kg kg
Trọng lượng hoạt động 14000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5545 mm mm
Rộng 2370 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2130 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 4135
Hãng sản xuất Shanghai
Công suất bánh đà 73.5 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 27.1 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 8.11 km/h km/h
Kiểu lốp
Đang cập nhật...

XCMG – YZ12JC

Pic2422

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 5400 kg kg
Trọng lượng hoạt động 12000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5545 mm mm
Rộng 2370 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2130 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 4135
Hãng sản xuất Shanghai
Công suất bánh đà 73.5 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 24.3 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 8.11 km/h km/h
Kiểu lốp

Pic2422

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm 5400 kg kg
Trọng lượng hoạt động 12000 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài 5545 mm mm
Rộng 2370 mm mm
Cao 3160 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng 2130 mm mm
Đường kính 1523 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 4135
Hãng sản xuất Shanghai
Công suất bánh đà 73.5 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung 28 Hz Hz
Lực rung 24.3 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụng mm

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 8.11 km/h km/h
Kiểu lốp
Đang cập nhật...
Trang 1 / 1112345...10...Last »