Phụ tùng Cơ giới 247.

Máy khoan cọc nhồi

Soilmec – R 940

Pic811

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 115000 kg kg
Chiều cao làm việc 24443 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 16255 mm mm
Rộng 3400 mm mm
Cao 3440 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 8M1015C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 400 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2000 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32 Mpa Mpa
Lưu lượng 760 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất 1.3 kN/m2 kN/m2
Chiều rộng guốc xích 900 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 469 kNm kNm
Tốc độ quay 53 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 77 m m
Đường kính lỗ khoan 3000 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng 78 m/phút m/phút
Lực nâng 32 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng 90 m/phút m/phút
Lực nâng 14 Tấn Tấn

Pic811

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 115000 kg kg
Chiều cao làm việc 24443 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 16255 mm mm
Rộng 3400 mm mm
Cao 3440 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 8M1015C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 400 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2000 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32 Mpa Mpa
Lưu lượng 760 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất 1.3 kN/m2 kN/m2
Chiều rộng guốc xích 900 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 469 kNm kNm
Tốc độ quay 53 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 77 m m
Đường kính lỗ khoan 3000 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng 78 m/phút m/phút
Lực nâng 32 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng 90 m/phút m/phút
Lực nâng 14 Tấn Tấn
Đang cập nhật...

Soilmec – R 930

Pic812

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 105000 kg kg
Chiều cao làm việc 24300 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 14490 mm mm
Rộng 3400 mm mm
Cao 3450 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 8M1015C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 364 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2000 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32 Mpa Mpa
Lưu lượng 760 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất 1.0 kN/m2 kN/m2
Chiều rộng guốc xích mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 305 kNm kNm
Tốc độ quay 25 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 76.5 m m
Đường kính lỗ khoan 3000 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng 82 m/phút m/phút
Lực nâng 29 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng 62 m/phút m/phút
Lực nâng 14 Tấn Tấn

Pic812

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 105000 kg kg
Chiều cao làm việc 24300 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 14490 mm mm
Rộng 3400 mm mm
Cao 3450 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 8M1015C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 364 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2000 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32 Mpa Mpa
Lưu lượng 760 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất 1.0 kN/m2 kN/m2
Chiều rộng guốc xích mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 305 kNm kNm
Tốc độ quay 25 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 76.5 m m
Đường kính lỗ khoan 3000 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng 82 m/phút m/phút
Lực nâng 29 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng 62 m/phút m/phút
Lực nâng 14 Tấn Tấn
Đang cập nhật...

Soilmec – R 825

Pic1270

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 80000 kg kg
Chiều cao làm việc 22600 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 13710 mm mm
Rộng 3400 mm mm
Cao 3524 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 6M1015C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 300 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2100 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32 Mpa Mpa
Lưu lượng 690 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 900 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 237 kNm kNm
Tốc độ quay 28 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 77 m m
Đường kính lỗ khoan 2500 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng Tấn

Pic1270

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 80000 kg kg
Chiều cao làm việc 22600 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 13710 mm mm
Rộng 3400 mm mm
Cao 3524 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 6M1015C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 300 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2100 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32 Mpa Mpa
Lưu lượng 690 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 900 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 237 kNm kNm
Tốc độ quay 28 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 77 m m
Đường kính lỗ khoan 2500 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng Tấn
Đang cập nhật...

Soilmec – R 625

Pic815

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 70000 kg kg
Chiều cao làm việc 22500 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 13560 mm mm
Rộng 3000 mm mm
Cao 3400 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 6M1015C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 300 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2100 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng 560 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 900 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 240 kNm kNm
Tốc độ quay 30 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 77 m m
Đường kính lỗ khoan 2500 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 24 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 14 Tấn Tấn

Pic815

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 70000 kg kg
Chiều cao làm việc 22500 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 13560 mm mm
Rộng 3000 mm mm
Cao 3400 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 6M1015C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 300 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2100 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng 560 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 900 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 240 kNm kNm
Tốc độ quay 30 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 77 m m
Đường kính lỗ khoan 2500 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 24 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 14 Tấn Tấn
Đang cập nhật...

Soilmec – R 620

Pic1269

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 60000 kg kg
Chiều cao làm việc 21210 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 14181 mm mm
Rộng 3000 mm mm
Cao 4024 mm mm

Động cơ

Mã hiệu C9 ATAAC
Hãng sản xuất Cat
Công suất bánh đà 261 kW kW
Tốc độ động cơ không tải vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 750 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 201 kNm kNm
Tốc độ quay 34 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 66 m m
Đường kính lỗ khoan 1800 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 19.2 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 8 Tấn Tấn

Pic1269

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 60000 kg kg
Chiều cao làm việc 21210 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 14181 mm mm
Rộng 3000 mm mm
Cao 4024 mm mm

Động cơ

Mã hiệu C9 ATAAC
Hãng sản xuất Cat
Công suất bánh đà 261 kW kW
Tốc độ động cơ không tải vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 750 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 201 kNm kNm
Tốc độ quay 34 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 66 m m
Đường kính lỗ khoan 1800 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 19.2 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 8 Tấn Tấn
Đang cập nhật...

Soilmec – R 516 HD

Pic1268

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 50000 kg kg
Chiều cao làm việc 19557 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 13670 mm mm
Rộng 2500 mm mm
Cao 3300 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 3126 ATAAC
Hãng sản xuất Cat
Công suất bánh đà 230 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2500 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32.5 Mpa Mpa
Lưu lượng 460 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất 0.85 kN/m2 kN/m2
Chiều rộng guốc xích 700 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 180 kNm kNm
Tốc độ quay 30 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 61 m m
Đường kính lỗ khoan 2000 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng 78 m/phút m/phút
Lực nâng 17 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng 62 m/phút m/phút
Lực nâng 7.5 Tấn Tấn

Pic1268

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 50000 kg kg
Chiều cao làm việc 19557 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 13670 mm mm
Rộng 2500 mm mm
Cao 3300 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 3126 ATAAC
Hãng sản xuất Cat
Công suất bánh đà 230 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2500 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32.5 Mpa Mpa
Lưu lượng 460 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất 0.85 kN/m2 kN/m2
Chiều rộng guốc xích 700 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 180 kNm kNm
Tốc độ quay 30 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 61 m m
Đường kính lỗ khoan 2000 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng 78 m/phút m/phút
Lực nâng 17 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng 62 m/phút m/phút
Lực nâng 7.5 Tấn Tấn
Đang cập nhật...

Soilmec – R 416

Pic1267

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 49000 kg kg
Chiều cao làm việc 18479 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 12758 mm mm
Rộng 2900 mm mm
Cao 3197 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 3126 ATAAC
Hãng sản xuất Cat
Công suất bánh đà 230 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2500 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 700 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 161 kNm kNm
Tốc độ quay 160 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 55 m m
Đường kính lỗ khoan 1500 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 15 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 6.5 Tấn Tấn

Pic1267

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 49000 kg kg
Chiều cao làm việc 18479 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 12758 mm mm
Rộng 2900 mm mm
Cao 3197 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 3126 ATAAC
Hãng sản xuất Cat
Công suất bánh đà 230 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2500 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 700 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 161 kNm kNm
Tốc độ quay 160 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 55 m m
Đường kính lỗ khoan 1500 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 15 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 6.5 Tấn Tấn
Đang cập nhật...

Soilmec – R 312

Pic1266

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 35000 kg kg
Chiều cao làm việc 17826 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 12152 mm mm
Rộng 2500 mm mm
Cao 3218 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 6BTA 5.9 – C200
Hãng sản xuất Cummins
Công suất bánh đà 148 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2500 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 600 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 130 kNm kNm
Tốc độ quay 40 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 48 m m
Đường kính lỗ khoan 1500 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 13 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 5.5 Tấn Tấn

Pic1266

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 35000 kg kg
Chiều cao làm việc 17826 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 12152 mm mm
Rộng 2500 mm mm
Cao 3218 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 6BTA 5.9 – C200
Hãng sản xuất Cummins
Công suất bánh đà 148 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2500 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 600 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 130 kNm kNm
Tốc độ quay 40 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 48 m m
Đường kính lỗ khoan 1500 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 13 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 5.5 Tấn Tấn
Đang cập nhật...

Soilmec – R 210

Pic1265

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 27000 kg kg
Chiều cao làm việc 15058 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 12431 mm mm
Rộng 2550 mm mm
Cao 3083 mm mm

Động cơ

Mã hiệu QBS 5.9-30-T
Hãng sản xuất Cummins
Công suất bánh đà 116 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2200 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 600 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 100 kNm kNm
Tốc độ quay 43 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 40 m m
Đường kính lỗ khoan 1200 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 10 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 4 Tấn Tấn

Pic1265

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 27000 kg kg
Chiều cao làm việc 15058 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 12431 mm mm
Rộng 2550 mm mm
Cao 3083 mm mm

Động cơ

Mã hiệu QBS 5.9-30-T
Hãng sản xuất Cummins
Công suất bánh đà 116 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2200 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 600 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 100 kNm kNm
Tốc độ quay 43 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 40 m m
Đường kính lỗ khoan 1200 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 10 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 4 Tấn Tấn
Đang cập nhật...

Máy khoan cọc nhồi

Pic813

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 140000 kg kg
Chiều cao làm việc 25774 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 16954 mm mm
Rộng 3450 mm mm
Cao 3342 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 8M1015C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 400 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2000 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32 Mpa Mpa
Lưu lượng 760 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất 1.15 kN/m2 kN/m2
Chiều rộng guốc xích 900 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 1060 kNm kNm
Tốc độ quay vòng/phút
Chiều sâu khoan 86.5 m m
Đường kính lỗ khoan 2750 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng 78 m/phút m/phút
Lực nâng 32 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng 90 m/phút m/phút
Lực nâng 14 Tấn Tấn

Pic813

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 140000 kg kg
Chiều cao làm việc 25774 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 16954 mm mm
Rộng 3450 mm mm
Cao 3342 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 8M1015C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 400 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 2000 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32 Mpa Mpa
Lưu lượng 760 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất 1.15 kN/m2 kN/m2
Chiều rộng guốc xích 900 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 1060 kNm kNm
Tốc độ quay vòng/phút
Chiều sâu khoan 86.5 m m
Đường kính lỗ khoan 2750 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng 78 m/phút m/phút
Lực nâng 32 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng 90 m/phút m/phút
Lực nâng 14 Tấn Tấn
Đang cập nhật...

Soilmec – R 725

Pic814

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 80000 kg kg
Chiều cao làm việc 23615 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 15494 mm mm
Rộng 3180 mm mm
Cao 3530 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 6M1015CP
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 300 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 1900 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32 Mpa Mpa
Lưu lượng 608 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 900 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 240 kNm kNm
Tốc độ quay 38 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 76 m m
Đường kính lỗ khoan 2000 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng 80 m/phút m/phút
Lực nâng 24 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng 90 m/phút m/phút
Lực nâng 14 Tấn Tấn

Pic814

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 80000 kg kg
Chiều cao làm việc 23615 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 15494 mm mm
Rộng 3180 mm mm
Cao 3530 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF 6M1015CP
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 300 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 1900 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 32 Mpa Mpa
Lưu lượng 608 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 900 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 240 kNm kNm
Tốc độ quay 38 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 76 m m
Đường kính lỗ khoan 2000 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng 80 m/phút m/phút
Lực nâng 24 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng 90 m/phút m/phút
Lực nâng 14 Tấn Tấn
Đang cập nhật...

Bauer – BG 48 – BS 180

Pic1119

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 250000 kg kg
Chiều cao làm việc 36005 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài mm
Rộng mm
Cao mm

Động cơ

Mã hiệu C 18
Hãng sản xuất Cat
Công suất bánh đà 570 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 1800 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 33 Mpa Mpa
Lưu lượng 1200 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 1.0 km/h km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 1200 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 482 kNm kNm
Tốc độ quay 58 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 102.2 m m
Đường kính lỗ khoan 2700 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 60 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 20 Tấn Tấn

Pic1119

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng 250000 kg kg
Chiều cao làm việc 36005 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài mm
Rộng mm
Cao mm

Động cơ

Mã hiệu C 18
Hãng sản xuất Cat
Công suất bánh đà 570 kW kW
Tốc độ động cơ không tải 1800 vòng/phút vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thủy lực

Kiểu bơm
Áp suất làm việc của hệ thống 33 Mpa Mpa
Lưu lượng 1200 lit/phút lit/phút

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển 1.0 km/h km/h
Khả năng leo dốc Độ
Áp suất tác dụng lên đất kN/m2
Chiều rộng guốc xích 1200 mm mm

Bộ công tác

Mô men xoắn lớn nhất 482 kNm kNm
Tốc độ quay 58 vòng/phút vòng/phút
Chiều sâu khoan 102.2 m m
Đường kính lỗ khoan 2700 mm mm

Tang nâng chính

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 60 Tấn Tấn

Tang nâng phụ

Tốc độ nâng m/phút
Lực nâng 20 Tấn Tấn
Đang cập nhật...
Trang 1 / 3123