Phụ tùng Cơ giới 247.

Sullair

Sullair – 600H

Pic1898

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất 205 kW kW
Trọng lượng hoạt động 4559 kg kg
Thể tích bình chứa khí m3
Dạng năng lượng cung cấp diezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài 4851 mm mm
Rộng 2210 mm mm
Cao 2108 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén 17 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc 1 Mpa Mpa
Tốc độ quay 1800 Vòng/phút Vòng/phút

Pic1898

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất 205 kW kW
Trọng lượng hoạt động 4559 kg kg
Thể tích bình chứa khí m3
Dạng năng lượng cung cấp diezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài 4851 mm mm
Rộng 2210 mm mm
Cao 2108 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén 17 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc 1 Mpa Mpa
Tốc độ quay 1800 Vòng/phút Vòng/phút
Đang cập nhật...

Sullair – 375

Pic1896

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất 84 kW kW
Trọng lượng hoạt động 1882 kg kg
Thể tích bình chứa khí m3
Dạng năng lượng cung cấp diezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài 2431 mm mm
Rộng 1478 mm mm
Cao 1461 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén 10.6 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc 0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay 2250 Vòng/phút Vòng/phút

Pic1896

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất 84 kW kW
Trọng lượng hoạt động 1882 kg kg
Thể tích bình chứa khí m3
Dạng năng lượng cung cấp diezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài 2431 mm mm
Rộng 1478 mm mm
Cao 1461 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén 10.6 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc 0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay 2250 Vòng/phút Vòng/phút
Đang cập nhật...

Sullair – 225H

Pic1897

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất 61 kW kW
Trọng lượng hoạt động 1234 kg kg
Thể tích bình chứa khí m3
Dạng năng lượng cung cấp diezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài 3640 mm mm
Rộng 1661 mm mm
Cao 1521 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén 6.4 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc 1 Mpa Mpa
Tốc độ quay 2500 Vòng/phút Vòng/phút

Pic1897

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất 61 kW kW
Trọng lượng hoạt động 1234 kg kg
Thể tích bình chứa khí m3
Dạng năng lượng cung cấp diezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài 3640 mm mm
Rộng 1661 mm mm
Cao 1521 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén 6.4 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc 1 Mpa Mpa
Tốc độ quay 2500 Vòng/phút Vòng/phút
Đang cập nhật...

Sullair – 125

Pic1895

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất 44 kW kW
Trọng lượng hoạt động 966 kg kg
Thể tích bình chứa khí m3
Dạng năng lượng cung cấp diezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài 3322 mm mm
Rộng 1504 mm mm
Cao 1367 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén 3.5 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc 0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay 2550 Vòng/phút Vòng/phút

 

Pic1895

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất 44 kW kW
Trọng lượng hoạt động 966 kg kg
Thể tích bình chứa khí m3
Dạng năng lượng cung cấp diezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài 3322 mm mm
Rộng 1504 mm mm
Cao 1367 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén 3.5 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc 0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay 2550 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...