Phụ tùng Cơ giới 247.

Terex-Reedrill

Terex-Reedrill – SKF

Pic1282

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng hoạt động kg
Chiều sâu khoan 10.1 m m
Đường kính lỗ khoan 270 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài mm
Rộng mm
Cao mm

Động cơ

Mã hiệu C15
Hãng sản xuất CAT
Công suất bánh đà 400 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng Lit/phút

Khí ép

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Mức nước tiêu thụ

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Pic1282

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng hoạt động kg
Chiều sâu khoan 10.1 m m
Đường kính lỗ khoan 270 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài mm
Rộng mm
Cao mm

Động cơ

Mã hiệu C15
Hãng sản xuất CAT
Công suất bánh đà 400 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng Lit/phút

Khí ép

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Mức nước tiêu thụ

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa
Đang cập nhật...

Terex-Reedrill – SD345/345C

Pic1281

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng hoạt động 19090 kg kg
Chiều sâu khoan m
Đường kính lỗ khoan 127 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 3810 mm mm
Rộng 2590 mm mm
Cao 3124 mm mm

Động cơ

Mã hiệu C-9
Hãng sản xuất CAT
Công suất bánh đà 205 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực Bơm piston
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng Lit/phút

Khí ép

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Mức nước tiêu thụ

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Pic1281

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng hoạt động 19090 kg kg
Chiều sâu khoan m
Đường kính lỗ khoan 127 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 3810 mm mm
Rộng 2590 mm mm
Cao 3124 mm mm

Động cơ

Mã hiệu C-9
Hãng sản xuất CAT
Công suất bánh đà 205 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 1800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực Bơm piston
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng Lit/phút

Khí ép

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Mức nước tiêu thụ

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa
Đang cập nhật...

Terex-Reedrill – R20T

Pic1279

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng hoạt động 14696 kg kg
Chiều sâu khoan m
Đường kính lỗ khoan 102 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 2896 mm mm
Rộng 2515 mm mm
Cao 3124 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 6BG1TQF
Hãng sản xuất ISUZU
Công suất bánh đà 130 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2350 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực Bơm piston
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng Lit/phút

Khí ép

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Mức nước tiêu thụ

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Pic1279

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng hoạt động 14696 kg kg
Chiều sâu khoan m
Đường kính lỗ khoan 102 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 2896 mm mm
Rộng 2515 mm mm
Cao 3124 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 6BG1TQF
Hãng sản xuất ISUZU
Công suất bánh đà 130 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải 2350 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực Bơm piston
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng Lit/phút

Khí ép

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Mức nước tiêu thụ

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa
Đang cập nhật...

Terex-Reedrill – MK35

Pic1278

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng hoạt động 16782 kg kg
Chiều sâu khoan 3.81 m m
Đường kính lỗ khoan mm

Kích thước vận chuyển

Dài 12400 mm mm
Rộng 1800 mm mm
Cao 3050 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF4M1013C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 114 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực Bơm piston
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng Lit/phút

Khí ép

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Mức nước tiêu thụ

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Pic1278

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng hoạt động 16782 kg kg
Chiều sâu khoan 3.81 m m
Đường kính lỗ khoan mm

Kích thước vận chuyển

Dài 12400 mm mm
Rộng 1800 mm mm
Cao 3050 mm mm

Động cơ

Mã hiệu BF4M1013C
Hãng sản xuất Deutz
Công suất bánh đà 114 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực Bơm piston
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng Lit/phút

Khí ép

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Mức nước tiêu thụ

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa
Đang cập nhật...

Terex-Reedrill – CKR 120

Pic1277

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng hoạt động 68000 kg kg
Chiều sâu khoan m
Đường kính lỗ khoan 1400 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 15650 mm mm
Rộng 2990 mm mm
Cao 3390 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 330 CL
Hãng sản xuất CAT
Công suất bánh đà 250 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng Lit/phút

Khí ép

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Mức nước tiêu thụ

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Pic1277

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng hoạt động 68000 kg kg
Chiều sâu khoan m
Đường kính lỗ khoan 1400 mm mm

Kích thước vận chuyển

Dài 15650 mm mm
Rộng 2990 mm mm
Cao 3390 mm mm

Động cơ

Mã hiệu 330 CL
Hãng sản xuất CAT
Công suất bánh đà 250 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhất N.m
Số xi lanh
Đường kính xi lanh mm
Hành trình pit tông mm
Dung tích buồng đốt cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực
Áp suất làm việc của hệ thống Mpa
Lưu lượng Lit/phút

Khí ép

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa

Mức nước tiêu thụ

Lưu lượng Lit/phút
Áp suất Mpa
Đang cập nhật...